1. Voorwaarden

Door deze Website te bezoeken, die toegankelijk is vanaf mortgageds.net, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, mag u deze website niet bezoeken. Het materiaal op deze Website wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk een kopie van de materialen op de website van Mega marketing te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen om reverse-engineering van software op Mega marketing website;
  • auteursrecht of andere eigendomsvermeldingen van de materialen verwijderen; of
  • het overdragen van de materialen aan een andere persoon of het “spiegelen” van de materialen op een andere server.

Dit laat Mega marketing te beëindigen bij schendingen van een van deze beperkingen. Bij beëindiging, zal uw kijkrecht ook worden beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, of het nu geprint of elektronisch formaat is. Deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Terms Of Service Generator.

3. Disclaimer

Alle materialen op de website van Mega marketing worden verstrekt “zoals ze zijn”. Mega marketing geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst daarom alle andere garanties af. Bovendien doet Mega marketing geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites gekoppeld aan deze website.

4. Beperkingen

Mega marketing of haar leveranciers zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zal voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op Mega marketing’s Website, zelfs als Mega marketing of een gemachtigde van deze Website mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

De materialen die verschijnen op de website van Mega marketing kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Mega marketing belooft niet dat de materialen op deze website juist, volledig of actueel zijn. Mega marketing kan de materialen op haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Mega marketing doet geen toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Mega marketing heeft niet alle websites bekeken die gelinkt zijn aan haar website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Mega marketing van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

Mega marketing kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van deze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons Privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de website van Mega marketing wordt beheerst door de wetten van nl zonder verwijzing naar haar conflict van wettelijke bepalingen.